Skład Zarządu:

 

1. Anna Kozera - Prezes

2. Maria Zalewska-Mikulska - Wiceprezes ds. Programowych

3. Zyta Soczewka - Wiceprezes ds. Organizacyjnych

4. Wanda Czekaj - Skarbnik

5. Ewa Lasota - Sekretarz

6. Piotr Trzciński - Członek Zarządu

7. Alicja Szmurło - Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

1. Franciszek Wiśniewski - Przewodniczący

2. Jadwiga Wołowik - Członek Komisji

3. Bartosz Malewicz - Członek Komisji

 

 

Galeria