Czy wiesz, że darowiznę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) można odliczyć od podatku?

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku

posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP)

serdecznie prosi ludzi dobrej woli o wsparcie.

Można to uczynić przekazując 1% podatku na rzecz naszej organizacji.

Nasz numer KRS 0000069061 - z przeznaczeniem na cele statutowe.

 

Także i tych, którzy chcieliby przekazać choć najmniejszą darowiznę na nasze konto, prosimy o 

pomoc finansową, która posłuży najbardziej potrzebującym. 

Numer konta bankowego: 95 1240 3174 1111 0010 0367 6605 z dopiskiem w tytule przelewu: "darowizna na działalność pożytku publicznego"

 

Z głębi serca, serdecznie dziękujemy!

 

 

 

Wspierając działalność lokalną pomagasz ludziom, którzy żyją blisko Ciebie.

Pomagając potrzebującym stajesz się lepszy. Twoje życie nabiera sensu.

Nie bój się. Nasz Zarząd pracuje społecznie (nieodpłatnie), a Twoje pieniądze posłużą tym, którzy potrzebują pomocy.