W dniu 20 grudnia, w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta, przy ul. Kościuszki 5 w Płocku, odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. W spotkaniu tym uczestniczył Asystent Kościelny Stowarzyszenia, ks. kan. Adam Przeradzki.

Ksiądz Adam wygłosił okolicznościowe słowo, kończąc je złożeniem zebranym osobom życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Następnie, głos zabrała pani Prezes Anna Kozera, która oprócz złożenia życzeń, podziękowała wszystkim osobom, które przygotowały spotkanie. Po tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem, wszyscy zebrani przystąpili do konsumpcji wigilijnych potraw, które przygotowane zostały przez panie-uczestniczki pracowni gastronomicznej, prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej.

Nie obyło się, również, bez śpiewania znanych wszystkim kolęd, takich jak np.: "Bóg się rodzi" czy "Nie było miejsca dla Ciebie".

W tej miłej atmosferze szybko upłynął czas wigilijnego spotkania. 

                                               

Zarząd i pracownicy Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku życzą wszystkim Państwu zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech w tym cudownym czasie narodzenia Bożego Dzieciątka, Państwa serca dostąpią łaski otrzymania bądź pogłębienia wiary, która będzie prowadzić Was przez resztę życia, stanie się sensem i drogowskazem, rozświetli Wam Wasze drogi. Powrót

Galeria