PROGRAM

KATOLICKIEGO  STOWARZYSZENIA   POMOCY

IM. ŚW.  BRATA  ALBERTA W PŁOCKU

 

WRZESIEŃ 2019

 

 

L.p.

 

Temat

 

Data

 

 

Odpowiedzialny

 

 

1.

 

 

 

„Witaj Szkoło!” - rozpoczęcie nowego roku

szkolnego

2019/2020 – zajęcia i pogadanki w Świetlicy „Oaza” i

Klubie „Nasz Krąg”.

 

2 września

poniedziałek

godz. 14.00-18.00

 

 

Katolickie Stowarzyszenie 

Pomocy im. Św. Brata

Alberta w Płocku

 

2.

168. Pielgrzymka do Skępego

6 września

piątek

od godz. 6.00

Diecezja Płocka

Kościół Św. Bartłomieja

(Płocka Fara)

3.

 

37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa

 

 

14 września

sobota

Diecezja Płocka

4.

Spotkanie z panią Adelą Markowską –

Członkinią Wspólnoty Osób Konsekrowanych

Rozważania biblijne i wspólna modlitwa.

 

19 września

czwartek

godz. 11.00

 

 

Katolickie Stowarzyszenie 

Pomocy im. Św. Brata

Alberta w Płocku

 

5.

 

Msza Święta Albertyńska

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

z udziałem zespołu „Ruah”

 

 

21 września

sobota

godz. 11.00

 

Katolickie Stowarzyszenie 

Pomocy im. Św. Brata

Alberta w Płocku

 

6.

 

Zebranie Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia

Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku.

Zebranie zwyczajne.

 

26 września

czwartek

godz. 11.00

Katolickie Stowarzyszenie

Pomocy im. Św. Brata

Alberta w Płocku