PROGRAM

KATOLICKIEGO  STOWARZYSZENIA   POMOCY

IM. ŚW.  BRATA  ALBERTA W PŁOCKU

 

GRUDZIEŃ 2019

 

 

L.p.

 

Temat

 

Data

 

 

Odpowiedzialny

 

 

1.

 

„Spotkanie ze Świętym Mikołajem”

Zajęcia w Świetlicy „Oaza” i Klubie „Nasz Krąg”

 

6 grudnia

piątek

od godz. 14.00

 

 

Kat. Stow. Pomocy im. Św. Brata Alberta

 

 

 

2.

 

„Wszystkie miejscowości położone nad Wisłą żyją

Płock mój najdroższy też.”

Zbiory Jana Szymańskiego: unikalne zdjęcia, stare pocztówki, migawki z przeszłości.

 

 

18 grudnia

środa

godz. 17.00

 

 

Książnica Płocka

im. Władysława Broniewskiego

 

 

3.

 

Wigilijne Spotkanie Opłatkowe

dla Podopiecznych DDP „Ciepła Izba”

i Centrum Integracji Społecznej

 

19 grudnia

czwartek

godz. 11.00

 

 

Kat. Stow. Pomocy im. Św. Brata Alberta

 

 

4.

 

Wigilijne Spotkanie Opłatkowe

dla Podopiecznych PD „Kromka Chleba”

 

 

20 grudnia

piątek

godz. 8.00

 

 

Kat. Stow. Pomocy im. Św. Brata Alberta

 

5.

 

Święta Bożego Narodzenia

Msze Święte w parafiach Diecezji Płockiej.

 

 

25-26 grudnia

 

Diecezja

Płocka