PROGRAM

KATOLICKIEGO  STOWARZYSZENIA   POMOCY

IM. ŚW.  BRATA  ALBERTA W PŁOCKU

 

LUTY 2020

 

 

L.p.

 

Temat

 

Data

 

 

Odpowiedzialny

 

 

 

1.

 

 

 

Święto Ofiarowania Pańskiego – obchody diecezjalne z

Mszą Świętą w intencji osób konsekrowanych pod

przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery w

Bazylice Katedralnej

 

1 lutego

sobota

godz. 10.30

Diecezja Płocka

Parafia Katedralna w Płocku

 

 

2.

 

Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes

XXVIII Światowy Dzień Chorego

Msze Święte w parafiach Diecezji Płockiej

 

 

11 lutego

wtorek

 

 

Diecezja

Płocka

 

3.

 

Msza Święta Albertyńska

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

z udziałem zespołu „Ruah”

 

 

15 lutego

sobota

godz. 11.00

 

 

Kat. Stow. Pomocy im.

Św. Brata Alberta

 

 

4.

Spotkanie z panią Adelą Markowską –

Członkinią Wspólnoty Osób Konsekrowanych

Rozważania biblijne i wspólna modlitwa.

 

21 lutego

piątek

godz. 10.30

 

Kat. Stow. Pomocy im.

Św. Brata Alberta

 

 

5.

 

89 rocznica objawień Pana Jezusa Miłosiernego

Świętej Siostrze Faustynie

z uroczystą Mszą Świętą o godz. 12.00

pod przewodnictwem Biskupa Płockiego P. Libery

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

 

 

22 lutego

sobota

 

Diecezja Płocka

Sanktuarium Bożego

Miłosierdzia w Płocku