Jeżeli jesteś:

- osobą bezdomną lub pozbawioną środków do życia 

- samotnym rencistą lub emerytem z niskim świadczeniem miesięcznym

- długotrwale bezrobotnym mieszkańcem Płocka

Być może jesteśmy w stanie Ci pomóc... 

Zgłoś się do nas.

Zapraszamy