Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku prowadzi obecnie:

 

1. Punkt Dożywiania "Kromka Chleba" dla najuboższych

2. Świetlicę Miejską nr 11 "Oaza" dla dzieci

3. Klub Profilaktyki Środowiskowej "Nasz Krąg" dla młodzieży

4. Dom Dziennego Pobytu "Ciepła Izba" dla seniorów

5. Centrum Integracji Społecznej dla osób bezrobotnych

6. Punkt Pośrednictwa Pracy dla osób bezrobotnych