Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku prowadzi obecnie:

1. Świetlicę Miejską nr 11 "Oaza" dla dzieci

2. Dom Dziennego Pobytu "Ciepła Izba" dla seniorów

3. Punkt Dożywiania "Kromka Chleba" dla najuboższych

4. Centrum Integracji Społecznej dla osób bezrobotnych

5. Punkt Pośrednictwa Pracy dla osób bezrobotnych