Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Nasze Stowarzyszenie współpracuje z Płockim Bankiem Żywności i tym samym może uczestniczyć w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa. Program ten utworzony został przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i wdrażany jest na terenie całego kraju. Dzięki niemu i dzięki współpracy z PBŻ nasi podopieczni mogą otrzymywać dary żywnościowe.

"Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności przekazują pomoc żywnościową poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym".

Więcej informacji na stronie Banków Żywności:

http://www.bankizywnosci.pl/pl/projekty/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa.html

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społęcznej:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/

Zobacz treść Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa:

http://bratalbert.weben.pl/userfiles/files/Program%20Operacyjny%20Pomoc%20%C5%BBywno%C5%9Bciowa%20w%20pdf.pdf

 

Załącznik nr 5

http://bratalbert.weben.pl/userfiles/files/Zal%C4%85cznik%20nr%205.docx

Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do oddziału MOPS celem weryfikacji załącznika nr 5.