Od kilkunastu lat przy Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku funkcjonuje Punkt Pośrednictwa Pracy. Ideą powołania tej placówki była chęć pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, które mimo starań nie mogą znaleźć w naszym mieście zatrudnienia.

Punkt Pośrednictwa Pracy czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 12.00.

Placówka ta działa na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze przyjmuje i rejestruje osoby długotrwale bezrobotne i nie posiadające dochodów po to, aby dać im szansę przyjęcia do jednej z czterech pracowni w prowadzonym przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej, podczas prowadzonych akcji rekrutacyjnych. Drugą możliwością jest sprawdzenie przez osobę poszukującą pracy aktualnych ofert pracy, jakie są udostępnione przez współpracujący ze Stowarzyszeniem Miejski Urząd Pracy w Płocku, przy ul. 3-go Maja 16. Oferty te są aktualizowane raz w tygodniu. Osoby zainteresowane którąkolwiek z ofert MUP są do niego kierowane przez pracownika Punktu Pośrednictwa Pracy.