Dom Dziennego Pobytu "Ciepła Izba" został utworzony z myślą o płockich seniorach. Szczególnie mile są tu widziane osoby samotne z niskim świadczeniem miesięcznym, osoby potrzebujące wsparcia, towarzystwa grupy rówieśniczej, pomocy materialnej. Aktualnie grupa uczestników "Ciepłej Izby" liczy 18 osób, ale placówka dostosowana jest do maksymalnie 30 osób. Dlatego też jesteśmy otwarci i serdecznie zapraszamy do nas osoby chętne, aby dołączyć do grupy. Dom Dziennego Pobytu oferuje m.in.:

  • - możliwość przebywania w placówce, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00
  • - dwa posiłki dziennie, dary żywnościowe i raz na kilka dni prowiant na wynos
  • - możliwość korzystania z wyposażenia placówki (sprzęt rtv, gry świetlicowe i materiały plastyczne, biblioteka)
  • - zajęcia muzyczne z profesjonalnym akompaniamentem (śpiew, zabawy ruchowe, taniec)
  • - regularne spotkania ze specjalistami: psychologiem, lekarzem, osobą konsekrowaną
  • - pomoc psychologiczną na indywidualne żądanie
  • - spacery i zaplanowane wyjścia grupowe

... a przede wszystkim towarzystwo innych osób, wsparcie duchowe i materialne, pomoc w codziennych sprawach.

Placówka składa się z dużej sali świetlicowej, kuchni, szatni, dwóch toalet (damskiej i męskiej) oraz sali konferencyjnej, wykorzystywanej do zajęć oraz okazjonalnych spotkań i uroczystości.

Dom Dziennego Pobytu "Ciepła Izba", tak jak wszystkie placówki stacjonarne, prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta, mieści się w Płocku, przy ul. Kościuszki 5 (wejście w podwórku, vis a vis Książnicy Płockiej).

 

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y!

 

Działalność DDP "Ciepła Izba" jest dofinansowana z budżetu Miasta Płocka

 

Galeria