Świetlica Miejska nr 11 "Oaza" dla dzieci jest jedną z najdłużej działających placówek, prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku. Z jej oferty korzysta obecnie grupa 25 dzieci. Do dzieci chcących dołączyć do grupy, a także do ich rodziców, kierujemy niniejsze zaproszenie:


                                                                           ŚWIETLICA MIEJSKA  Nr 11 „OAZA"

 

zaprasza  dzieci w wieku  6 – 13  lat, które chcą

miło , pożytecznie  i aktywnie  spędzić  czas  wolny.

 

Placówka  zapewnia  bezpłatnie:

 - opiekę  pedagogiczną                               

 - posiłek

 - pomoc w odrabianiu  lekcji w  roku  szkolnym

 - zajęcia  plastyczne , muzyczne, sportowe, komputerowe

 - wyjścia  do placówek  kulturalno-oświatowych, wycieczki  

 

Świetlica jest czynna od poniedziałku do soboty.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 24 364 98 82

 

Z A P R A S Z A M Y

 

Działalność Świetlicy Miejskiej Nr 11 „Oaza” finansowana jest z budżetu Miasta Płocka.