Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku powstało 27 lata temu. To właśnie wtedy pojawiła się idea stworzenia w naszym mieście organizacji, która stawiałaby za swój główny cel pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Płocka, tj. bezdomnym, bezrobotnym, najuboższym, narażonym na wykluczenie społeczne.

Pierwotnie Stowarzyszenie zostało utworzone przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Płocku, później wyodrębniło się z niego i zyskało autonomię w działaniu...