Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku w roku 2009. Obecnie jest największą tego typu organizacją w Polsce. Głównym zadaniem Centrum jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym z terenu naszego miasta. Warunkiem przyjęcia do udziału w zajęciach CIS jest zameldowanie na terenie miasta Płocka, status osoby długotrwale bezrobotnej oraz brak dochodów. Zajęcia prowadzone są w czterech pracowniach:

1. Budowlanej

2. Gastronomicznej

3. Gospodarzy porządkowych

4. Opiekunów osób szczególnej troski

Cykl zajęć trwa od 6 do 12 miesięcy. W tym czasie uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne. W czasie trwania szkolenia uczestnicy CIS otrzymują comiesięczne świadczenie socjalne. Zakończenie cyklu wiąże się z uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia, co poprzedzone jest zdaniem egzaminu końcowego.

Galeria